contact us

CÔNG TY CỔ PHẦN KANDO VIỆT NAM

Số 163 Phố Cự Lộc, P. Thượng Đình , Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 098.338.4599

 

Xưởng sản xuất:

Đông Dương, Xã Tảo Dương Văn, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Tel: 01292.22.33.88